36 - 48 of 63 APIs

UR-API-AnnualReport

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-AnnualReportChanges

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-CommercialPledge

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-CommercialPledgeChanges

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-ForeignEntity

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-ForeignEntityChanges

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-InsolvencyChanges

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-InsolvencyPractitioner

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-InsolvencyPractitionerChanges

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-InsolvencyProceeding

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-LegalEntity

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

UR-API-LegalEntityChanges

v1.0

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs