v1_0

TM_VZD

18/May/2021 16:51:03 PM EEST

PUBLISHED

Production and Sandbox Endpoints

Production and Sandbox URLs:
https://apigw.viss.gov.lv/CadastreInformationService/v1_0
https://apigw.viss.gov.lv/CadastreInformationService/

Description

Tīmekļa pakalpe “Kadastra informācijas standartizētie bloki” Ar Kadastra informācijas bloku web servisu ir iespēja iegūt Kadastra teksta datus par šādiem kadastra objektiem: - nekustamo īpašumu (kā īpašuma objektu kopumu); - zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu. Paredzēts izmantošanai e-pakalpojumos (atkarībā no VRRA datu pārraides limitiem).

Business Information

Business Owner : TM_VZD [vzd@vzd.gov.lv]

Technical Owner : TM_VZD [isad@vzd.gov.lv]

Comments

No comments yet

Notice

You require an access token to try the API. Please log in and subscribe to the API to generate an access token.   If you already have an access token, please provide it below.

No access token found

The selected application does not have an access token for the selected environment. Go to the application page and generate keys.

Authorization : Bearer

No Documents Found

No documents have been associated with this API so far.

Download client-side SDKs for this API.